Truyền thông nội bộ — Chìa khóa giao tiếp hiệu quả khi làm việc từ xa

Hơn một năm vừa qua, “cơn ác mộng” COVID-19 đã tạo ra không ít thử thách cho nền kinh tế toàn cầu. Dù vậy, trong nguy cơ luôn tiềm ẩn cơ hội. Đây là thời điểm mà các doanh nghiệp nên tận dụng để nâng cao tính đoàn kết giữa các bộ phận cũng như xây dựng môi trường làm việc từ xa một cách hiệu quả. Những hành động này vừa củng cố lòng trung thành của nhân viên, vừa ghi điểm…