Giám đốc của EloQ Communications tham gia Hội đồng Thẩm định Chuyên môn Toàn cầu của PRCA

Hiệp hội Quan hệ Công chúng và Truyền thông (PRCA) đã công bố thành lập Hội đồng Thẩm định Chuyên môn Toàn cầu để giám sát chiến lược phát triển của các chương trình đào tạo chuyên môn do PRCA tổ chức. Tiến sĩ Clāra Ly-Le, Giám đốc điều hành của agency EloQ Communications tại Việt Nam đã được bổ nhiệm làm thành viên.