Giám đốc của EloQ Communications là diễn giả duy nhất đại diện cho châu Á tại Crisis Comms Mastery

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến quy tụ các chuyên gia đầu ngành Quan hệ Công chúng (PR) mang tên Crisis Comms Mastery sẽ diễn ra từ ngày 24/03/2022 đến 26/03/2022. Tiến sĩ Clāra Ly-Le, Giám đốc điều hành của EloQ Communications, là đại diện duy nhất đến từ châu Á tham gia vào sự kiện để chia sẻ chuyên môn về quản lý khủng hoảng.

85% chuyên gia PR và truyền thông đồng ý rằng tầm quan trọng của quản lý khủng hoảng đã gia tăng trong năm vừa qua. Được tổ chức bởi Agility PR Solutions, Crisis Comms Master là một buổi hội thảo chuyên ngành trực tuyến nhằm giúp những người hoạt động trong lĩnh vực PR và truyền thông nắm rõ quy trình xử lý khủng hoảng, và thông qua đó, đưa ra những cách giải quyết phù hợp và có lợi cho doanh nghiệp của mình. Với sự góp mặt của những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý khủng hoảng truyền thông từ khắp thế giới, sự kiện hứa hẹn sẽ đem đến những kiến thức thực tiễn và ví dụ cụ thể cho người tham gia.

Thông qua nội dung chất lượng được cung cấp miễn phí, hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ đem lại cho các chuyên gia PR và truyền thông kiến thức cần thiết để chuẩn bị, phản hồi, và xử lý khủng hoảng cho khách hàng và thương hiệu của mình. Sự kiện Crisis Comms Mastery năm ngoái đã gặt hái thành công rực rỡ khi quy tụ 15 diễn giả và hơn 2,000 người đăng kí tham gia.

Năm nay, sự kiện cũng sẽ quy tụ hơn 15 chuyên gia để chia sẻ những sáng kiến và kiến thức chuyên môn trong hơn 20 phiên thảo luận trực tuyến về các chủ đề:

  • Quản lý và theo dõi thông điệp thương hiệu trong khủng hoảng
  • Xác định các công cụ và quy trình để chuẩn bị, phản hồi và xử lý khủng hoảng
  • Biến khủng hoảng thành cơ hội

TS. Clāra là đại diện duy nhất từ châu Á góp mặt tại hội nghị với tư cách diễn giả. Phần chia sẻ của TS. Clāra sẽ giúp các doanh nghiệp chuẩn bị cho khủng hoảng với tựa đề “Làm cách nào để ứng dụng mạng xã hội vào kế hoạch xử lý khủng hoảng?”. Nội dung chính của phần chia sẻ này sẽ bàn về những lợi ích mà thương hiệu sẽ có được khi tích hợp mạng xã hội vào chiến dịch quản lý khủng hoảng truyền thông.

Trong bối cảnh PR hiện đại, việc nên hay không nên tích hợp mạng xã hội vào kế hoạch quản lý khủng hoảng vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi của ngành PR. Dù mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến dịch truyền thông, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn ngần ngại trong việc ứng dụng nền tảng này vào xử lý khủng hoảng vì lo sợ rằng mạng xã hội có thể đẩy câu chuyện theo chiều hướng không mong muốn. Tuy nhiên, dù có nhiều rủi ro nhưng mạng xã hội cũng là phương pháp dễ dàng nhất để tiếp cận công chúng. Vì thế, buổi hội thảo trực tuyến sẽ thảo luận những thuận lợi và rủi ro khi tích hợp mạng xã hội vào kế hoạch truyền thông khủng hoảng; cũng như phân tích những phương pháp để phản hồi khủng hoảng trên mạng xã hội.

Những người đăng ký tham gia sẽ có quyền truy cập miễn phí vào tất cả các phiên thảo luận trong ba ngày từ 24 tháng 3 đến 26 tháng 3. Truy cập https://crisiscommsmastery.com/ để biết thêm thông tin.

Truy cập trang web của TS. Clāra để tìm hiểu thêm các nghiên cứu về khủng hoảng truyền thông.

Về EloQ Communications

EloQ Communications là công ty truyền thông độc lập với kinh nghiệm làm việc với các khách hàng quốc tế cho những dự án tại Việt Nam. Bằng cách kết hợp chuyên môn trong nước với quan điểm toàn cầu, EloQ đang hợp tác với các công ty trong và ngoài nước ở những quy mô và ngành nghề khác nhau để nâng cao hình ảnh thương hiệu và mở rộng tầm ảnh hưởng của họ tại thị trường Việt Nam.

EloQ nỗ lực không ngừng để đảm bảo các tiêu chí hiện đại, minh bạch, tiên tiến và linh hoạt trong quá trình cung cấp các dịch vụ tiếp thị tích hợp tại Việt Nam, bao gồm quan hệ công chúng (PR), tiếp thị mạng xã hội, tiếp thị số, hình thức tiếp thị sử dụng những người có ảnh hưởng trong xã hội, quảng bá thương hiệu và sản phẩm, quản lý khủng hoảng, hoạch định chiến lược tích hợp, và tổ chức sự kiện. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.eloqasia.com/vi/

Originally published at https://news.eloqasia.com on March 21, 2022.

--

--

--

EloQ Communications is a leading PR and marketing agency based in Ho Chi Minh City, Vietnam and handling project across ASEAN.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
EloQ Communications

EloQ Communications

EloQ Communications is a leading PR and marketing agency based in Ho Chi Minh City, Vietnam and handling project across ASEAN.

More from Medium

A podcast’s return on investment.

12 Reasons You Should Invest in Eco Friendly Clothing

Eco Friendly Clothing

Secondary Research Post #2